Consell Directiu

La Direcció i l’Administració del “Casal de Catalunya” l’exerceix un Consell Directiu compost pels següents càrrecs: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer, dos (2) vocals. També hi ha tres (3) vocals suplents que conformen el Consell Directiu. Aquests càrrecs els ocupen socis actius majors de 21 anys, triats en Assemblea per votació secreta i per majoria simple.

Els càrrecs de la nostra institució es renoven a terços anualment. El criteri és que es puguin presentar llistes per a ocupar tres càrrecs i que en el Consell quedin altres 6 membres que puguin ajudar a la conducción fent memòria de continuïtat.

Volem agrair a totes les persones i socis que col•laboren amb la nostra centenària institució.

 

 

Comissió Directiva  del Casal de Catalunya de Buenos Aires

President: Josep Toni Melendez Paredes | president@casal.org.ar

Vicepresident: Manuel Rusell Banús  | vicepresident@casal.org.ar

Secretari: Albert Hug Aebicher i Trilla |

Tresorer: Jordi Villadelprat | tresorer@casal.org.ar

 

Vocals:

Vocals: José Antonio Carlos Codina – Maria Pilar Bianchi -Vergés.

Vocals suplents: Javier López Granda, Elisenda Carreras López, Ramon Avellana Vila.

 

Comissió Revisora de Comptes:

Revisors de comptes titulars:  Eduardo A. Hermida Blanco, Ana Maria Bas Cortada, Adriana Rodríguez.

Revisors de comptes suplents: Montserrat Roche i Maria Teresa Gregorio.